Câu hỏi thường gặp

Đăng ký học như thế nào với  website giáo viên tiểu học  như thế nào?

Để tham gia  các khóa học bạn cần đăng ký trước khi học, Các bước đăng ký:

dangky_02

 

 

  • Khai báo tên, mật khẩu, email theo hướng dẫn (bạn cần nhớ tên và mật khẩu để đăng nhập vào trang web).
  • Sau khi đăng ký thành công bạn  có thể Đăng nhập vào website, chọn khoa học mình muốn để tham gia học

 

Điều kiện tham gia học tâp?

Đây là website được thử nghiệm, thiết kế phục vụ cho như cầu từ học tập, tự bồi dưỡng phát triển chuyên môn cho giáo  viên tiểu học. Chính vì vậy, khi bạn có một địa chỉ email là bạn có thể đăng ký làm thành viên và tham gia vào các khóa học. Đăng ký tham gia học hoàn toàn miễn phí, bạn chỉ cần có điều kiện kết nối internet.

 

 Đăng ký tham gia các khóa học như thế nào?
Sau khi đăng ký làm thành viên của trang web, GV có thể bắt đầu đăng ký tham gia vào khóa học. Do mỗi khóa học có một người/giáo viên quản lý khóa học nên bạn cần đăng ký tham gia và được người quản lý khóa học chấp thuận làm thành viên của khóa. Sau khi được chấp thuận bạn có thể tham gia học tập và thảo luận về các chủ đề liên quan quan đến nội dung khóa học.

Qúa trình học  tiến hành theo các bước như thế nào?

 Sau khi đăng ký tham gia khóa học (bằng cách bạn kịch chuột vào mục đắng ký tham gia khóa học) và được chấp nhận của người quản trị khóa học bạn có thể bắt đầu nghiên cứu, học tập, thảo luận, trao đổi thông tin bài viết,… (thông thường bạn cần chờ khoảng 1 ngày để người quản trị/ giáo viên quả lý khóa học chấp nhận bạn là thành viên). Các bước học được tiến hành như sau:

  • Bước 1: Nghiên cứu phần Mô tả khóa học (phần này sẽ giới thiệu tổng quan về khóa học) để biết được nội dung khóa học;
  • Bước 2: Làm bài tập trắc nghiệm kiểm tra kiến thức trước khi học để biết được mức độ hiểu biết của bạn về các kiến thức liên quan đến khóa học;
  • Bước 3: Nghiên cứu các bài học trong mỗi khóa học (phần lý thuyết). Trong mỗi bài có mục tiêu bài học, nội dung kiến thức, bài tập thảo luận,..; Xem các video minh họa cho phần lý thuyết, các tiết dạy mẫu do các chương trình, dự án của Bộ giáo dục và Đào tạo xây dựng;
  • Bước 4: Tham gia diễn đàn để thảo luận, trao đổi các nội dung, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, học tập cũng như những vấn đề liên quan đến khóa học đó với các thành viên tham gia khóa học;
  • Bước 5: Kết thúc khóa học bạn làm lại các bài tập để kiểm tra mức độ kiến thức đối chiếu với mục tiêu khóa học xem đã đáp ứng được mục tiêu bài học chưa. Nếu chưa đáp ứng được mục tiêu khóa học bạn cần quay lại nghiên cứu phần lý thuyết.

 

Tìm kiếm bài kiểm tra như thế nào?

tim kiem bai kiem tra

Bạn có thể tìm các bài kiểm tra để tự mình đánh giá trình độ trước khi tham gia khóa học bằng cách chọn Menu Kiển tra, đánh từ khóa vào ô có chữ “Tìm kiếm bài kiểm tra” để tìm bài kiểm tra có nội dung bạn mong muốn. Ví dụ như “tâm lý học sinh tiểu học” để tìm các bài kiểm tra có nội dụng về những vấn đề liên quan đến “tâm lý học sinh học sinh tiểu học” ,v,v,v.

 
 Tham gia thảo luận như thế nào?
Khi bạn tham gia khóa học nào đó trên bảng chọn có mục Diễn đàn, nếu bạn muốn tham gia diễn đàn chỉ cần click chuột vào mục đó. Khi chuyển về mục diễn đàn, bạn có thể chọn chủ đề thích hợp hoặc bạn mong muốn chia sẻ, thảo luận. Sau khi click chuột vào ô trống (dưới mục Gửi phản hồi) bạn có thể nêu vấn đề cần chia sẻ, thảo luận hoặc biên soạn bài, chia sẻ thảo luận những chủ đề do người khác nêu.

Mặt khác, khi học tập nâng cao trình độ chuyên môn hoặc trong quá trình giảng dạy gặp phải bạn cũng có thể nêu lên vấn đề, chủ đề mới để cùng học viên khác cùng thể chia sẻ, trao đổi quan điểm.

 Các bài tự kiểm tra đánh giá có tác dụng gì?
Hệ thống e-learning có 2 loại bài tự kiểm tra đánh giá: bài tự kiểm tra đánh giá trong khóa học và bài kiểm tra đánh giá của hệ thống.

  • Đối với bài tự kiểm tra đánh giá trong mỗi khóa học: trong mỗi khóa học có một số bài kiểm tra đánh giá. Các bài này gắn liền với nội dung bài học, nội dung khóa học, sau khi GV tự làm bài kiểm tra đánh giá sẽ tự đánh giá được mức độ kiếm thức của mình ở mức độ nào ,những nội dung nào còn chưa đáp ứng được yêu cầu cần phải học tập bồi dưỡng thêm.
  • Đối với các bài kiểm tra của hệ thống: đây là những bài tự kiểm tra, đánh giá mang tính tổng hợp nhằm giúp GV tự đánh những hiểu biết của mình về nội dung của các khóa học, nội dung GV cần tự học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn.

Kết bạn như thế nào?

Hệ thống cho phép bạn có thể kết bạn với các bạn HV của hệ thống. Ngay sau khi đăng ký làm thành viên của hệ thống bạn có thể tham gia kết bạn với các thành viên khác bằng cách sau:

– Chọn mục Học viên

– Click chuột vào Thêm bạn (ở cuối dòng có tên học viên). Sau khi click chuột Hệ thống sẽ giử đến học viên bạn muốn kết bạn một lời mời và thông báo đến địa chỉ email của người đó.

Sau khi người được mời chấp nhận lời mời kết bạn, các bạn có thể gửi tin nhắn cho nhau, chia sẻ thông tin ở các chế độ riêng tư (giữa 2 người) hoặc chế độ công khai. Ở chế độ tin nhắn công khai thì tất các các học viên đều đọc được tin nhắn của bạn.

Chấp nhận lời mời kế bạn:

Để chập nhận lời mời kết bạn, cần thực hiện theo các bước sau:

-Đăng nhập vào hệ thống\ chọn mục Học viên\chọn tên đăng nhập của bạn -> Hệ thống mở trang của riêng bạn (như một blog cá nhân). 

– Chọn mục Bạn bè\Chọn Yêu cầu -> danh sách những người gửi yêu cầu kết bạn hiện ra, click chuột vào mục Chấp nhận lời mời kết bạn.

ketban