Giới thiệu

Với sự phát triển của công nghệ thông tin (CNTT), đào tạo trực tuyến (e-learning) dụng ở một số nước phát triển và đang phát triển, mang lại cơ hội tổ chức các hình thức học tập linh hoạt, phát triển giáo dục từ xa. Giáo dục trực tuyến được xem như là hình thức đổi mới của giáo dục từ xa, cung cấp các hướng dẫn học tập cho học viên thông qua mạng Internet là chính. Cho đến nay nhiều nước phát triển và đang phát triển đã nghiên cứu ứng dụng CNTT &TT vào trong đào tạo và bồi dưỡng GV, giúp GV tự nghiên cứu và học tập để phát triển chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được những yêu cầu đổi mới trong giảng dạy và giáo dục. Kinh nghiệm của Hàn Quốc và các nước khác trên thế giới như Đức, Bồ Đào Nha, Lít Va, Phần Lan,.. cho thấy việc ứng dụng e-learning vào trong đào tạo GV trực tuyến đã mang lại một số lợi ích nhất định, làm cho công tác đào tạo GV trở nên thiết thực và hiệu quả hơn.
Ở Việt Nam trong những năm gần đây việc ứng dụng e-learning vào trong đào tạo đã được một số trường đại học triển khai đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên. Một số công tuy cũng đã xây dung các khóa đào tạo trực tuyến như Violet, Tiếng Anh 123, Học mãi, wesite “truonghocao” của Bộ Giáo dục và Đào xây dựng dành cho giáo viên trung học sinh hoạt chuyên môn. Tuy nhiên việc nghiên cứu xây dựng hệ thống e-learning riêng  phục vụ nhu cầu học tập và phát triển chuyên môn cho giáo viên tiểu học hiện nay vẫn còn chưa có.
Mặt khác, việc xây dựng các học liệu điện tử phù hợp với nhu cầu hình thức học tập qua mạng internet, đặc điểm, nhu cầu học tập và phát triển chuyên môn của giáo viên tiểu học chưa được nghiên cứu phát triển một cách có hệ thống và đảm bảo tính khoa học. Chính vì những lý do đó chúng tôi xây dựng hệ thống e-learning dành cho giáo viên tiểu học để nghiên cứu thực nghiệm.

Mục tiêu chính của hệ thống e-learning này là giúp giáo viên:

a) Tiếp cận được với nguồn học liệu điện tử để có thể tự học tập, tự bồi dưỡng phát triển chuyên môn;

b) Giúp giáo viên có thể tự học, tự nghiên cứu theo kế hoạch của mỗi cấ nhân;

c) Giúp giáo viên cải thiện kĩ năng cơ bản về ICT thông qua việc học tập và sử dụng hệ thống e-learning;

d) Tương tác trực tuyến với giảng viên và học viên khác, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, thảo luận các vấn đề liên quan đến chuyên môn, giáo dục tiểu học thông qua các diễn đàn.

Các khóa học được chúng tôi thiết kế xây dựng dựa trên các Mô đun bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành và những vấn đề mới của giáo dục tiểu học đáp ứng được nhu cầu học tập và phát triển chuyên môn của GV.

Có 3 khóa học chính được thiết kế xây dựng:

K1: ICT cho giáo viên tiểu học: cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về khai thác, sử dụng CNTT trong dạy học, hướng dẫn sử dungj một số phần mềm trong dạy học ở tiểu học.

K2: Một số vấn đề về tâm lý học sinh tiểu học và dạy học ở tiểu học: cung cấp cho GV tiểu học những kiến thức tâm lí học sinh tiểu học, dạy học ở tiểu học và học tập của học sinh tiểu học,..

K3: Mô hình trường học mới Việt Nam: khóa học này mang tính cập nhật, giúp GV tìm hiểu về mô hình trường học mới, tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới, kiểm  tra đánh giá học sinh học theo mô hình trường học mới.

Hệ thống e-learning đang trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm không tránh khỏi những hạn chế nhất định và chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến góp ý của Thầy/Cô qua địa chỉ liên hệ của wesite.

N. M. T