• Logo khóa học của Giáo dục địa phương Lớp 1-Gia Lai
  hoạt động 4 giờ, 41 phút trước

  Đây là khóa học/ tập huấn được nhóm biên soan xây dựng để hỗ trợ gióa viên dạy các chủ đề giáo dục địa phương lớp 1- tỉnh Gia Lai. Những nội dung trong khóa tập huấn này mang tính chất gợi ý, hỗ trợ cho GV. Trên […]

  Khóa học công khai / 2 thành viên
 • Logo khóa học của Giáo dục địa phương Lớp 2
  hoạt động 2 năm, 6 tháng trước

  Đây là khóa học/ tập huấn được nhóm biên soan xây dựng để hỗ trợ gióa viên dạy các chủ đề giáo dục địa phương lớp 1- tỉnh Gia Lai. Những nội dung trong khóa tập huấn này mang tính chất gợi ý, hỗ trợ cho GV. Trên […]

  Khóa học riêng tư / 1 thành viên
 • Logo khóa học của Giáo dục địa phương tỉnh Quảng Trị
  hoạt động 2 năm, 7 tháng trước

  Khoa học hỗ trợ giáo viên tiểu học tỉnh Quảng Trị thực hiện nội dung giáo dục địa phương lớp 1. Nội dung chủ yếu: giới thiệu về nội dung GDĐP tỉnh Quảng Trị; nội dung tài liệu lớp 1; hướng dẫn dạy học các chủ đề. […]

  Khóa học riêng tư / 1 thành viên
 • Logo khóa học của K3: Biến đổi khí hậu
  hoạt động 5 năm, 6 tháng trước

  Biến đổi khíhậu hiện nay đang là vấn đề được các nhà giáo dục…

  Khóa học riêng tư / 1 thành viên
 • Logo khóa học của K1: ICT cho GV tiểu học
  hoạt động 5 năm, 11 tháng trước

  Ngày nay, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) vào trong dạy học là một yêu cầu tất yếu đối với giáo viên. Để ứng dụng tốt yêu cầu giáo viên phải có những hiểu biết cơ bản về cơ sở lý luận ứng dụng […]

  Khóa học riêng tư / 190 thành viên
 • Logo khóa học của K1: Môi trường tự nhiên
  hoạt động 6 năm, 1 tháng trước

  Khóa học cung câp kiến thức cơ bản về môi trường tự nhiên,..

  Khóa học riêng tư / 2 thành viên
 • Logo khóa học của K2: Tài nguyên
  hoạt động 6 năm, 10 tháng trước

  Cung cấp cho giáo sinh các trường sư phạm và giáo viên đang giảng dạy những kiến thức cơ bản về tài nguyên…

  Khóa học riêng tư / 1 thành viên
 • Logo khóa học của K4: Phát triển bền vững
  hoạt động 6 năm, 10 tháng trước

  Phát triển bền vững được hầu hết các quốc gia quan tâm…

  Khóa học riêng tư / 1 thành viên
 • Logo khóa học của K3: Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN)
  hoạt động 6 năm, 10 tháng trước

  Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) đã được triển khai thí điểm ở Việt Nam trong những năm  gần đây, bước đầu đã đạt được những thành quả nhất định. Khóa học này cung cấp cho GV tiểu học những vấn đề cơ bản về […]

  Khóa học riêng tư / 202 thành viên
 • Logo khóa học của K6: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
  hoạt động 6 năm, 11 tháng trước

  Khóa học dành cho GV tiểu học

  Khóa học riêng tư / 2 thành viên
 • Logo khóa học của K4: Giáo dục kỹ năng sống
  hoạt động 7 năm, 1 tháng trước

  Đây là khóa học được xây dựng phục vụ cho cán bộ nghiên cứu trao đổi, thảo luận về nội dung, hình thức giáo dục kỹ năng sống cho  đối tượng HV là người dân ở cộng đồng.

  Khóa học riêng tư / 26 thành viên
 • Logo khóa học của K5: Giáo dục môi trường trong trường tiểu học
  hoạt động 7 năm, 2 tháng trước

  Nội dung khóa học này giúp GV tiểu học có được kiến thức và các nội dung để tổ chức các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học.

  Khóa học riêng tư / 1 thành viên
 • Logo khóa học của K7: Khoa học lớp 5
  hoạt động 7 năm, 11 tháng trước

  Nội dung khóa học đang được xây dựng. Chính vì ậy nên chúng tôi chưa chấp nhận yêu cầu đăng ký học

  Khóa học riêng tư / 3 thành viên
 • Logo khóa học của K2: Tâm lý học sinh tiểu học và dạy học ở tiểu học
  hoạt động 8 năm trước

  Nội dung học tập trong khóa học này giúp giáo viên hiểu được: giáo viên tiểu học và nghề dạy học ở tiểu học; đặc điểm tâm lý học sinh tiểu học; đặc diểm tâm lý học sinh giỏi, học sinh năng khiếu và học sinh yếu […]

  Khóa học riêng tư / 176 thành viên