Biện pháp tổ chức sinh hoạt chuyên môn nâng chất lượng dạy học VNEN
1_CESR
 
GD&TĐ – Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Bắc Ninh, sinh hoạt chuyên môn về tổ chức lớp học đối với trường tổ chức dạy học theo mô hình Trường học mới (VNEN) có thể tổ chức dưới hình thức chuyên đề, thông qua quan sát hoạt động hội đồng tự quản và các công cụ thúc đẩy hoạt động của hội đồng tự quản tại một lớp học cụ thể.

Các bước tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụ thể như sau:

Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị

Xây dựng kế hoạch cần tập trung vào nội dung cụ thể mà giáo viên, cán bộ quản lý quan tâm, gặp vướng mắc, khó khăn cần được chia sẻ, hồ trợ trong việc tổ chức lớp học theo mô hình VNEN.

Trong kế hoạch cần nêu rõ: Lớp được chọn để minh họa cho việc việc thành lập và triển khai hoạt động của hội đồng tự quản và các công cụ thúc đẩy hoạt động của hội đồng tự quản (có thể chọn những lớp điển hình làm tốt và cả những lớp làm chưa tốt để cùng nhau chia sẻ); nội dung sinh hoạt chuyên môn.

Có thể lựa chọn nội dung để xây dựng kế hoạch như sau :

Cách hướng dẫn, hỗ trợ học sinh thành lập hội đồng tự quản (cách xây dựng

kế hoạch thành lập hội đồng tự quản, cách triển khai thành lập hội đồng tự quản).

Cách hướng dẫn, hỗ trợ hội đồng tự quản hoạt động hiệu quả, phát huy tác dụng các công cụ để tổ chức hoạt động của hội đồng tự quản học sinh (hộp thư “Điều em muốn nói”; hộp thư vui; sổ ghi chép khách tới thăm trường,…).

Cách tổ chức cho học sinh xây dựng, sử dụng, quản lý và phát triển góc học tập; thư viện lớp học; bản đồ cộng đồng; góc cộng đồng.

Cách tổ chức nhóm, bồi dưỡng nhóm trưởng, quản lý và giám sát học sinh học theo nhóm…

Cách thay đổi luân phiên làm nhóm trưởng và thay đổi thành viên trong các nhóm như thế nào để đạt hiệu quả?

Lớp học được chọn để tham quan chuẩn bị trình bày, thuyết minh về tổ chức lớp học ở lớp mình.

Phân công giáo viên, tổ chuyên môn hoặc nhà trường hồ trợ chuẩn bị.

Tổ chức tham quan hội đồng tự quản

Bước 2 là tổ chức tham quan hội đồng tự quản, các công cụ phục vụ hội đồng tự quản của lớp học, giao lưu với học sinh.

Lớp được chọn để tham quan giới thiệu về tổ chức lớp học của lớp mình cho khách tham quan.

Các giáo viên tham quan không gian lớp học, giao lưu với học sinh, tìm hiểu về cách tổ chức hội đồng tự quản, cách giáo viên rèn luyện cho học sinh các kĩ năng cần thiết để có thể tự học và học nhóm theo mô hình VNEN, cách sử dụng, phát huy các công cụ trong lớp học đối với hoạt động dạy học…

Thảo luận chung

Sau khi tham quan hội đồng tự quản và công cụ học tập của lớp học, tiến hành trao đổi tháo luận, cụ thể:

Giáo viên được phân công thuyết minh nội dung đã chuẩn bị và cùng trao đổi với các giáo viên trong tổ, trường, cụm trường về những kinh nghiệm trong quá trình hướng dẫn giúp đỡ học sinh tổ chức hoạt động nhóm, tổ chức hoạt động hội đồng tự quản.

Các giáo viên khác thông qua việc tham quan lớp học và giao lưu với học sinh có ý kiến nêu rõ những điều đã học tập được, chia sẻ những băn khoăn, khó khăn, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn.

Cuối buổi thảo luận, người chù trì tổng kết các ý kiến thảo luận và gợi ý các vấn đề cần suy ngẫm để việc tổ chức lớp học theo mô hình VNEN được hiệu quả hơn.

Áp dụng

Dựa trên kết quả thảo luận và những điều đã quan sát, học tập được qua tham quan, giao lưu với học sinh, các giáo viên (đối với SHCM cấp tổ), các tổ

chuyên môn (đối với SHCM cấp trường), các trường (đối với SHCM cấp cụm) nêu rõ phương hướng áp dụng để đổi mới tổ chức lớp học theo mô hình VNEN vào lớp, trường mình.

Trong đó lưu ý, căn cứ thực tiễn của trường lớp, có thể luân phiên bầu hội đồng tự quản của lớp từ 2 lần/năm học trở lên.

Căn cứ vào số lượng học sinh trong lớp để tổ chức các ban phù hợp. Chú ý hướng dẫn học sinh luân phiên bầu nhóm trưởng.

Hải Bình (ghi)

Nguồn: http://giaoducthoidai.vn/trao-doi/bien-phap-to-chuc-sinh-hoat-chuyen-mon-nang-chat-luong-day-hoc-vnen-1260716-v.html