KHI HỌC SINH KHÔNG CÓ ĐIỂM HÀNG NGÀY
images (8)
Việc không chấm điểm hàng ngày cho học sinh tiểu học được xem là bước đổi mới mạnh mẽ trong tư duy giáo dục, với quan điểm: đánh giá không chỉ ghi nhận kết quả học tập, mà còn giúp phát triển học sinh, vì sự tiến bộ của học sinh. Nhìn chung, dư luận XH ủng hộ sự thay đổi này để con trẻ bớt đi áp lực về điểm số và sự quá tải trong học tập, đồng thời kỳ vọng chất lượng GD sẽ được cải thiện. Mặc dù vậy, việc thay thế đánh giá thường xuyên từ cho điểm, sang nhận xét cũng đang đặt ra nhiều vấn đề. Chương trình Sự kiện và bình luận của Đài Truyền hình Việt Nam đã bàn luận về vấn đề này với sự tham gia của hai vị khách mời: TS Sái Công Hồng, giám đốc trung tâm khảo thí ĐHQG Hà Nội và TS Vũ Thu Hương, khoa tiểu học trường ĐHSP Hà Nội. Chúng ta cùng theo dõi chương trình này:
Ngày 08/01/2015
Nguồn VTV1