Trò chuyện với Giáo sư tiến sĩ khoa học Hồ Ngọc Đại về đánh giá học sinh tiểu học
Đánh giá học sinh tiểu hoc theo thông tư 30/2014 chính thức có hiệu lực thi hành từ 15/10/2014. Đây là sự đổi mới cần thiết và quan trọng, nằm trong tiến trình đổi mới giáo dục đào tạo theo NQ 29 của Ban chấp hành Trung ương.

Thay vì trước đây hoạt động đánh giá chỉ tập trung vào kết quả vào kết quả cuối cùng bằng điểm số, thì nay đánh giá cả quá trình học tập bằng nhận xét, kết hợp với cho điểm định kỳ, nhằm giảm bớt áp lực về điểm số lâu nay đè nặng lên học sinh, giáo viên. Theo cách đánh giá mới, giáo viên phải quan tâm sâu sát đến từng học sinh, giúp các em nhận rõ sự tiến bộ của mình, cũng như những mặt còn hạn chế cần khắc phục. Đây là cách làm vì sự tiến bộ của học sinh, rất nhân văn. Tuy nhiên, việc tiếp cận với cách làm này trong thời gian ngắn vừa qua, bộc lộ những cách hiểu khác nhau, thậm chí đã có hiện tượng làm đối phó, không đúng với mục tiêu, ý nghĩa của chủ trương đổi mới. Về vấn đề này, Chương trình Truyền hình Quốc phòng đã mời đến trường quay GS TSKH Hồ Ngọc Đại, một nhà giáo tâm huyết, một chuyên gia hàng đầu về giáo dục tiểu học. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình.

Ngày 07/11/2014
Truyền hình quốc phòng

http://tieuhoc.moet.gov.vn/ver2/portal.php?u=soct&mod=news&new=6386