Trao đổi kinh nghiệm về Tổ chức dạy học theo Mô hình trường học mới (VNEN)

Vào thứ 3 ngày 12 tháng 8, các thành viên tham gia khóa học Mô hình trường tiểu học mới Việt Nam tổ chức thảo luận về “Tổ chức dạt học theo mô hình trường học mới” với sự tham gia của một số thầy/giáo là giáo viên cốt cán đi tập huấn cho các cụm tỉnh. Đề nghị các thầy/cô có nhu cầu trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm đăng ký tham dự.