Thông tin sách mới!

Tên sách: Mô hình trường học mới tại việt Nam (Hỏi-Đáp). Tác giả: Đặng Tự Ân, Chuyên gia Trưởng Dự án GPE-VNEN, Bộ Giáo dục và Đào tạo. NXB Giáo dục Việt Nam, 2013.

Thảo luận, chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30

Đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30 đang được giáo viên, cán bộ quản lý và các nhà nghiên cứu giáo dục quan tâm. Xin mời thầy/cô quan tâm tham gia thảo luận, trao đổi kinh nghiệm đánh giá với đồng nghiệp qua diễn đàn.

Các khóa học trên website

Hiện nay trên website đã tổ chức một số khóa học về: Mô hình trường học mới Việt Nam, ICT cho giáo viên tiểu học, đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học,… Xin mời các thầy/cô giáo đăng nhập để tham gia khóa học.

Trao đổi kinh nghiệm về Tổ chức dạy học theo Mô hình trường học mới (VNEN)

Vào thứ 3 ngày 12 tháng 8, các thành viên tham gia khóa học Mô hình trường tiểu học mới Việt Nam tổ chức thảo luận về “Tổ chức dạt học theo mô hình trường học mới” với sự tham gia của một số thầy/giáo là giáo viên cốt cán đi tập huấn cho các…

Thảo luận về ứng dụng CNTT trong dạy học ở tiểu học

Bắt đầu từ ngày  26/8/2014 trên diễn đàn của khóa học “ICT cho giáo viên tiểu học” tổ chức thảo luận về ứng dụng CNTT trong dạy học. Xin mời thầy/cô giáo tham gia thảo luận.